Szarvasi komép kft

A Szarvasi KOMÉP Kft. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. Egyedüli és kizárólagos tulajdonosa Szarvas Város Önkormányzata. Felügyeletét Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete látja el. A Költségvetési Üzem jogutód nélküli megszüntetését követően Önkormányzati határozat alapította 1992. január 1. napjával.

Társaságunk működésének alapja és elsődleges feladata a városi kötelező feladatok ellátása. A Szarvasi KOMÉP Nkft. Szarvas Város Önkormányzatának egyik legnagyobb vállalkozása. Ezzel a korlátolt felelősségű társasági formában működő céggel üzemelteti az Önkormányzat a várost és végezteti el az Önkormányzati kötelező településüzemeltetési feladatokat.

A társaság célja: az alapító okiratban meghatározott feladatok:

a., városüzemeltetési feladatok ellátása az Önkormányzati döntéseknek megfelelően a város fejlődésének elősegítése érdekében.

b., szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása

Kötelező feladatok:

 • Szarvas Város köztisztaságával kapcsolatos feladatok
 • Belterületi zöld területek, közparkok, Erzsébet liget ápolása, fenntartása, belterületi utcai fasorok, valamint Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában levő erdők ápolása
 • Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok: az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése
 • Városi belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer kezelési és üzemeltetési feladatok

Piaci alapú, vállalkozásszerűen vállalt feladatok:

 • Települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, hulladékudvar, átrakó állomás üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (települési folyékony hulladékgyűjtés)
 • Közterület használat
 • Piac és vásár rendezésével kapcsolatos feladatok, mázsaház üzemletetése
 • Sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése
 • Szolgáltató Iroda működtetés (üvegezési, temetkezési feladatok ellátása)
 • Építési, kivitelezési tevékenység magas, mélyépítés, csatornázás, építmények fenntartása