Hirdetmény

Szarvas Város Polgármestere 83/2020. (v.21.) sz. polgármesteri határozat alapján az alábbi lehetőséget biztosítja.

A Helyi Termékek Boltjában 2020.  május 22.-től a termelők, kereskedők részére lehetőséget biztosít nem piaci napokon is, piaci napoknak megfelelő feltételek között  értékesíteni. Bevezető akció keretén belül, azoknak az árusoknak akik minimum 3 hónapra asztalt bérelnek, 1 fm árusító felületet térítésmentesen biztosítunk 3 hónap időtartamra.

A bolt télen fűtött, nyáron hűtött, szociális helységek használata biztosított.

A Helyi Termékek Boltjának nyitva tartása:

Hétfő                6.30 -12 óráig
Kedd                4.30 -12 óráig
Szerda              6.30 -12 óráig
Csütörtök         6.30 -12 óráig
Péntek              4.30 -12 óráig
Szombat           6.30 -12 óráig
Vasárnap          4.30 -11 óráig

Az intézkedés célja, hogy a nemrégiben átadott létesítmény mielőbb betöltse funkcióját.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél a koronavírus járvánnyal összefüggésben járványügyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként a személyes ügyfélfogadást 2020. március 16. napjától visszavonásig korlátozzuk.

 

Kérjük Ügyfeleinket, törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában az alábbiak szerint intézzék:

 

 1. Kérelmeiket, bejelentéseiket postai úton az 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. címre vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail címen küldjék meg.

 

 1. A portán kihelyezett, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat kérjük otthon töltsék ki és a bejáratnál található ládába helyezzék el. A nyomtatványokon kérjük tüntessék fel elérhetőségeiket (e-mail, telefonszám).

 

 1. A pénztári befizetés helyett amennyiben rendelkezésükre áll válasszák a csekkes befizetést, vagy az átutalást.

Számlaszámaink:

OTP Bank 11733058-27064812

K&H Bank 10200115-26510994

A közlemény rovatban pontosan tüntessék fel a befizetés jogcímét.

 

 1. Amennyiben további kérdésük merül fel, kérjük hívják a 66/312-933-as telefonszámot. Megértésüket ezúton is köszönjük!

 

 

Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft.

Hulladékkezelő telep árjegyzék 2020. év

2020. évi díjtételek

Hulladékkezelő telep árjegyzék 2020. év

Kevert települési hulladék ártalmatlanítási díja:

21.000,-Ft/tonna + Áfa  bruttó 26.670,-Ft/tonna
21,-Ft/kg +Áfa     bruttó 26,67,-Ft/kg
1 db zsák kezelési díja: bruttó 400,-Ft/db

 

Lom hulladék ártalmatlanítási díja:

22.000,-Ft/tonna + Áfa   bruttó 27.940,-Ft/tonna

                                      

Föld, építési törmelék hulladékkezelési díja:

beton törmelék (közület) 3.000,-Ft/tonna + Áfa bruttó 3.810,-Ft/tonna
beton törmelék (lakosság)  térítésmentes
kevert építési hulladék 22.000,-Ft/ tonna+Áfa bruttó 27.940,-Ft/tonna
törmeléktől menetes föld 1.650,-Ft/tonna +Áfa bruttó 2.095,-Ft/tonna
hungarocell 70,-Ft/kg +Áfa     bruttó 88,9,-Ft/kg
fólia 70,-Ft/kg+Áfa bruttó 88,9,-Ft/kg

 

 

 

Szelektíven gyűjtött hulladék kezelési díja: (tovább…)

Pályázati felhívás a Szarvas, Kossuth u. 52. sz. alatti Helyi termékek boltja bérleményeire

Szarvas Kossuth Lajos utca 52. címen található a 2095. helyrajzi számú ingatlanon létesülő Városi Piachoz kapcsolódó „Helyi Termékek Boltjában” kialakításra kerülő új eladótér, elárusító asztal bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására.

További részletek a mellékelt dokumentumban.

Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

A Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja, hogy 2019. július 8.-tól, előre láthatóan 2019. október 21-ig zsákos hulladékszállítást indít el, – vegyes háztartási hulladékra vonatkozóan – az alábbi területeken:

 • Nyúl-zugi üdülők
 • Maczó-zugi üdülők
 • Szappanos – zugi üdülők
 • Mótyói szőlők

A szállítás gyakorisága hetente egy alkalommal, hétfői napokon, reggel 7 órától.

A hulladék gyűjtése kizárólag a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. egyedi logójával ellátott zsákban történik. Egyéb módon gyűjtött és kihelyezett hulladékot nem szállítunk el.

A zsák megvásárolható a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. szolgáltató irodájában. (Szarvas, Szabadság u. 32. üveges műhely)

Ára: 800,-Ft/db, mely az áfát tartalmazza.

Szarvas, 2019. június 28.

Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft.

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042 Energetikai fejlesztés

 

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042 számú Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft. Szarvas Ipartelep u.2. szám alatti épületének energetikai fejlesztése elnevezésű projekt

 

Kedvezményezett: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft.

Projekt címe: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft. Szarvas Ipartelep u.2. szám alatti épületének energetikai fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042

Szerződött támogatás összege: 36.084.700,-Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Jelen projekt keretében Szarvas Város Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft. 100 % tulajdonában álló épületének energetikai fejlesztése valósul meg. A Társaság működésének alapja és elsődleges feladata a városüzemeltetés. A Szarvasi KOMÉP Nkft. 2 telephellyel rendelkezik, az Ipartelep u. 2. sz. alatti fejleszteni kívánt ingatlan a központi telephelye, mely egyben a székhelye is. A központi telephelyen anyaggazdálkodás, raktározás, javító műhely, asztalos műhely, gumijavító műhely, könyvelés, az operatív irányítás és a géppark található. A Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. által végzett szolgáltatások Szarvas város közigazgatási területére terjednek ki.

Jelen projekt keretein belül egyrészt az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése a cél, úgymint a homlokzat utólagos hőszigetelése összesen 700m2 felületen, homlokzati nyílászárók cseréje összesen 120 m2 felületen, a lapostető utólagos hőszigetelés és tetőszerkezet felújítása összesen 350 m2 felületen. Továbbá a projekt keretein belül a Felhívásnak megfelelve projektarányos akadálymentesítés valósul meg, figyelembe véve az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket, mivel a beruházás során az épület külső épületszerkezeti elemeinek felújítására kerül sor. A projekt keretében az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, új külső akadálymentes beton rámpa készítése, 120 m2 új kültéri térkő burkolatú gyalogos járdák építése valósul meg.

A beruházás másik eleme a napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek, a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztésekkel és a megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök beszerzésével. A beruházó elsődleges célja villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása a megújuló energiaforrással működő háztartási méretű kiserőművel. A fejlesztés során polikristályos napelemek kerülnek kihelyezésre.  A tervezett napelemes rendszer mérete 49,8 kW. Az energetikai korszerűsítés általi megtakarított energia mennyisége: 29,22 GJ. A megújuló energia által kiváltott üvegházhatású gáz csökkenés is jelentős. A Pályázó a projekt megvalósítása során betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt szakmai tartalma: – projekt előkészítés (energetikai számítás, projekt terv kidolgozása, stb.) – közbeszerzés, – projektmenedzsment, – napelemek és szükséges berendezések, tartóelemek beszerzése, telepítése, üzembe helyezése, – hőszigetelés, nyílászáró csere, – akadálymentesítés és rehabilitációs szakmérnök, – műszaki ellenőrzés, – az épületek használóinak képzése, – kötelező tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás.

A projekt nettó finanszírozású.

Ténylegesen felmerülő, de nem költségek: 33.770.950 Ft

A projekt összköltsége: 69.855 .650 Ft

A projekt befejezése:2020.11.29.

Felhívás

2019. június 7.-én pénteken áramszünet miatt a szarvasi Hulladékkezelő telep zárva tart.

Elektronikai Hulladékgyűjtés

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 


(A hűtőszekrény és a televízió leadásáért fizetni kell
)

 

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási NKft. szervezésében elektronikai hulladékgyűjtés 2018. október 27-28.-án , amely során a lakosság leadhatja háztartásában összegyűlt e-hulladékát.

 

A gyűjtés helye:

 • Szarvas Hulladékkezelő Telep (Szarvas, 5540 Ipartelep u. 2.)

 

A hulladékgyűjtés ideje:

2018. október 27. (szombat) 08:00-16-ig

2018. október 28. (vasárnap) 08:00-16-ig

 

Az elektronikai berendezések kezelési díjai:

 • Hűtőszekrény, hűtőláda: 1.000,-Ft/db
 • Televízió, mérés alapján fizetendő 57,-Ft/ kg
 • Egyéb elektronikai hulladékok átvétele ingyenes

 

Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések:

Háztartási kis- és nagy berendezések, illetve szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, valamint videomagnó, DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-center, hangszóró, stb.
• Képernyős elektronikai berendezések: TV készülék, monitor.
• Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon és faxgép, nyomtató, számítógép, elektromos írógép, lapolvasó, iratmegsemmisítő, diktafon, stb.
• Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógépek, fűrészgépek, sarokcsiszoló, rezgőcsiszoló, hőlégfúvó, fűnyíró stb.
• Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: elektronikus játékgépek, elektronikus hangszerek, kondicionáló berendezések, stb.

 

Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot és a szerződésben álló gazdálkodó szervezeteket, hogy 2018. október 1-től nem a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. látja el a hulladékkezelési közszolgáltatást, mint alvállalkozó.

Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos bármilyen ügyintézéssel, szerződéskötéssel, panasszal, észrevétellel forduljanak a DAREH BÁZIS Zrt. ügyfélszolgálatához.

tel: 66/333-479, illetve e-mail: [email protected]

Kék szelektív hulladékgyűjtő edényeket átvételével kapcsolatos információ

Tisztelt Lakosság!

A Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási feladatait 2018. szeptember 30-ig végzi, ezért felhívjuk figyelmüket, hogy akik eddig még nem vették át a 240 literes kék szelektív hulladékgyűjtő edényeket, azt  2018. szeptember 30-ig tudják átvenni cégünk telephelyén.

Az edények a családi házas övezetben lakók részére valamint a lakótelepi családok, társasház közösségek részére is igényelhetőek. Lakótelepi övezetben a készlet erejéig 1100 literes konténer is igényelhető a szelektív csomagolási hulladék gyűjtésére.

A hulladékgyűjtő edényeket 2018. szeptember 30-ig  hétfőtől – péntekig 7órától – 16 óráig lehet átvenni a Szarvasi Komép Nonprofit Kft. portáján. (Szarvas, Ipartelep u.2.)

Az átvételhez személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.

                                                                                  Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás