Szarvasi komép kft

  • Maczó-laposi átemelő üzemeltetése, karbantartása
  • Üzemeltetési költségek
  • Főgyűjtő árkok üzemeltetése
  • Városi zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése
  • Történelmi Emlékút kaszálása
  • Városi körtöltés és átvett töltések éves karbantartási munkái

Felelős vezető

Skorkáné Szrnka Gabriella
+36209671914
+66/312-933 mellék: 9